Станете част от най-успешната световна програма за учене по
математика и английски език - номер 1 в областта на образованието!

Ръководете Ваше собствено начинание и работете над това, което наистина обичате - образованието!

KUMON е уникален метод за обучение, който е разработен за разкриване на пълния потенциал на всяко дете за най-кратко време и за създаване на умения за учене и самостоятелно приемане на нови предизвикателства. Инструкторите в KUMON дават на учениците само тези и толкова указания, колкото са необходими за справяне с упражненията без чужда помощ. Наред с усвояването на учебно съдържание учениците се обучават как да преодоляват трудностите, които възникват поради липсваща мотивация и увереност в собствените възможности.


KUMON математика

С KUMON математиката всеки ученик развива необходимите умения за усвояване на базисни знания като отправна точка за разкриване на пълния потенциал на всяко дете и за постигане на траен успех в училище и в по-късния професионален живот. Непознат материал се усвоява с помощта на указания от инструктора на базата на това, което е вече научено. В процеса на учене се вземат предвид индивидуалната скорост, концентрация и ритъм.

KUMON английски (Очаквайте скоро)

KUMON английски дава възможност на учениците да развият способности за четене и разбиране на оригинални текстове на английски език. Чрез дидактическия материал на английски език ученикът придобива богат речник, овладява правилната структура на езика и наред със способността да говори свободно този език развива добра способност за четене на английски език.KUMON е успешен световен образователен метод с повече от 60-годишен опит.


Открийте потенциала на всеки отделен ученик и развийте оптимално неговите способности.

    KUMON
  • подхожда с внимание към отделния ученик и неговите индивидуални способности;
  • развива самостоятелност и навици у учениците;
  • събужда страстта към учене;
  • ориентира към самостоятелно и освободено от стрес обучение, по-разширено и забавно от текущия учебен план

Ще получите подкрепата на водещата компания в бранша

Ние имаме 24 000 учебни центрове в 54 страни и повече от 4 милиона ученици в целия свят.

  • Един утвърден бизнес модел.
  • Насочен към хора от областта на образованието и висшето образование.
  • Минимална начална инвестиция и високи печалби.
  • Непрекъснато обучение и консултации от първия ден.


Приоритетни региони за откриване: район София

Следващото англоезично събитие ще се проведе на 25 януари 2020 г. в София.

Моля попълнете този формуляр и изискайте допълнителни информации.
Ще се свържем с Вас възможно най-бързо, за да Ви информираме за следващите стъпки.

*Необходима информация