Най-доброто място за учене
KUMON център

Методът KUMON


В KUMON ние сме се посветили на задачата да разкрием пълния потенциал на всеки отделен ученик. Инструкторите в KUMON дават на учениците си само толкова указания, колкото са необходими, за да могат да се справят с упражненията без чужда помощ. По този начин нашите ученици научават, че ако се опитат, могат да постигнат всичко, самочувствието им се укрепва и развиват способност самостоятелно да поемат нови предизвикателства.

KUMON се стреми да обучи разумни, способни хора, които могат сами да намерят пътя си в живота.

KUMON


Предимствата на метода накратко:
  • развиване на способност за концентрация и издържливост;
  • самостоятелно и освободено от стрес обучение, по-разширено и забавно от текущия училищен план;
  • затвърждаване на базисните знания, като отправна точка за разкриване на пълния потенциал на всяко дете и постигане на траен успех в училище и в по-късния професионален живот;
  • KUMON прави детето Ви уверено и независимо;
  • KUMON помага на детето Ви да постигне устойчив и дългосрочен успех в обучението;
  • квалифицираните, мотивираните и ангажирани инструктори на KUMON ще подкрепят детето Ви;
  • редовни дискусии с родителите;
  • индивидуални указания и планиране на обучението.

Японският метод KUMON, успешен в целия свят, осигурява специални материали за деца в предучилищна и училищна възраст.

Дори децата в предучилищна възраст вече се възползват от KUMON, защото с индивидуално координирани учебни материали, естественият „глад за знания“ на малките деца бива удовлетворен. Можете да видите как Вашето дете развива разбиране за числата и учи английски с много радост и предимно независимо - голямо предимство по-късно в училището и в живота.

Нашите програми


Програмата по математика на KUMON

Програмата по математика на KUMON започва с основни познания по броене и се разширява до интегрално смятане. Тук акцентът е върху разбиране на същественото и след това прилагане на наученото на практика. Не се използва калкулатор. Всеки ученик започва с познат материал и по този начин е на своето комфортно ниво на учене. Индивидуалното начално ниво се определя чрез входящ дигностичен тест. След като базовата основа бъде установена и способностите за учене са в положително развитие, учениците преминават към нов, непознат материал. Предизвикателството за усвояване на нов материал насърчава развитието на способността за самостоятелно учене.

Чрез ежедневни редовни занимания и попълване на работни листове, учениците изграждат афинитет към менталната аритметика и самоувереност. По този начин те създават множество умения за справяне с нови предизвикателства. Всяко ниво на програмата по математика развива стъпка по стъпка, на забавно ниво, придобитите преди това знания.

По пътя към цялостно усвояване на програмата се изучават различни теми, включително линейни и квадратни уравнения и системи от уравнения; изцяло рационални, дробно-рационални, ирационални, логаритмични и тригонометрични функции, както и модулни и експоненциални функции, аритметични и геометрични прогресии, вектори, диференциално и интегрално смятане.

Програмата по английски език на KUMON
скоро
скоро

Целта на програмата по английски език на KUMON е Вашето дете да развие способността за разбиране при четене на напреднало ниво. Като работят независимо с програмата по английски език, учениците упражняват уменията си за слушане и разбиране при четене на оригинални текстове на английски език. Принципът е много прост: непознат материал се упражнява с помощта на указания от инструктора на базата на това, което вече е научено.

Детето Ви започва на освободено от стрес ниво, така че инструкторът от KUMON да може да се увери, че то развива способността си за учене на стабилна основа. В процеса на учене се вземат предвид скоростта, концентрацията и ритъмът. Всеки ученик започва от индивидуално начално ниво, което се определя чрез входящ тест.

Програмата по английски език започва с лесни думи и основно образуване на изречения и продължава с четене на разширени текстове. Чрез ежедневно четене, учениците развиват обширно разбиране при четене. Това им позволява да подбират информация при трудна литература - важен основен елемент при възпроизвеждане на текстове. По този начин те придобиват опит при четене и изграждат здрави основи за логично мислене, интерпретация и аргументиране.

В процеса на изпълнение на програмата, учениците работят съвместно с инструктора за развиване на граматиката на английски език.


KUMON Учебен Център ВАРНА СИТИ
Щракнете тук
за повече информация относно центъра и инструктора.